MMA

MMA står for Mixed Martial Arts, en blanding av kampsporter. Så fort globaliseringen inntraff i det 20. århundret, forsøkte mange å finne ut hvilken kampsport som var best eller mest effektiv. Det viste seg å være umulig, men en ny konkurranse oppstod underveis – en blandet kampsport der utøverne får bruke sine aller beste teknikker…
Read more